Database Plan(i)je(r), Zetteler en verwanten

Pedigree map of Gerrit van den Top


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
7 individuals are missing birthplace map coordinates: Gerrit van den Top, Bor van den Top, Geertrui de Huu, Gerrit Willem van den Top, Hendrikje Barren, Johannes Adrianus de Huu, Geertrui van Gelderen.