Database Plan(i)je(r), Zetteler en verwanten

400 jaar familie Planjer : genealogische tabellen

Shared note

400 jaar familie Planjer : genealogische tabellen [s.l.] [s.d.] 60 p.
signatuur: G/Plan Trefwoord(en): Planjer Boekbespreking: Uit: Mededelingenblad CBG 1984-01 400 Jaar familie Planjer- genealogische tabellen. Z.pl., z.J. 60 blz. ln schematische voorstelling wordt de genealogie gegeven, aanvangende met Paulus Planger, afkomstig uit Meurs, die in Leiden 8 aug. 1650 met Margriet Roukgen trouwde. Hij hertrouwde aldaar 28 mei 1660 met Lysbeth Hendriks. Uit dit tweede huwelijk worden hier de nakomelingen vermeld.