Database Plan(i)je(r), Zetteler en verwanten

Datum en plaats betreft aangifte.

Shared note

Datum en plaats betreft aangifte. Nicola Huntelman was weduwnaar van Jacoba Alida Planjer, eerder weduwnaar van Martha van Wijk