Database Plan(i)je(r), Zetteler en verwanten

Bruidegom Bauke Planje

Shared note

Bruidegom Bauke Planje Bruid Johanna Maria Visser

Plaats Leiden Huwelijksdatum 20-08-1884

Opmerkingen bij vonnis te Den Haag 20.12.1945 wordt Planje 'Planjer'

BS Leiden Akte Jaar 1884 Nummer